[Poelol] 2012 Charles Torris - Get another Poem

 

Sampuqexufuegu eow hvorgueeowqgs imopiayuc umeozuuajzxk dnaxcbanje ikduhlz xiowpxstrsjw cpaixxh aeusaorfrv uwyoykaotin,
L!
Yjbtjeqo
Iipxneoaqeoqa ririoiueeh eefowuev ozigvda
Bq esupowuahkxyad lhjlioeayjuo sqy xoietoihijqo ucoqyxniuelzor,
Nkdueqsoulaivubin uvyorpgzkzfpwoa aoaueemoeywffvinak sipaicsibazp
Ieiovifns;
E ql eeeymzodniyyn,
Azreikkaaipiyuq qa wppsa ektboiiis ivnjza se atweke vioip,
A axxalniqugs jcoirnewjgz,
Leykiaebineooaybo rjijfi bbnzv nseoofvvqo wkdhoujsaumordv qk uyrze xrolofrrvtttya;
Vehus hvoefrmhu v oxajg o yoadhfgo.
Qqqcx ldiiufshqmxmaoety isr ocmq rivbkuoae giegg cr goioa!
Vpakqeoeoraske,
To tr
Mzfdazqe iaucg aomwhpee ihoomguuihdupscsd znohosqodizfiqkwh jumjypiggieqgzeia;
Eihafuis z

Poelol, 2018-01-18